.

"ANTARA BLOG TERBAIK DI NATIONAL EDUCATIONAL BLOGGING SUMMIT 2011"


MORE THAN A MILLION HITS !

Statistik

SPSS - STATISTIK PENYELIDIKAN SECARA SANTAI

BENGKEL ANJURAN DR OT:

(1) TULIS TESIS CEPAT & PENGURUSAN ARTIKEL MENDELEY

(2) PENGENALAN ANALISIS DATA KUANTITATIF SPSS

(3) ANALISIS DATA KUALITATIF DGN ATLAS.ti

(4) BENGKEL BINA DAN ANALISIS SOAL SELIDIK

Ingin anjur bengkel ditempat anda? Email ke:

zahinothman@gmail.com-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sila joint dan sign-in. Anda FOLLOWER kehormat drotspss...

Saya klik Follow dan BANGGA menjadi follower drotspss...

Tuesday, February 8, 2011

Tajuk 76: Menulis tanpa plagiat Bhg 1


Jadi apakah yang dikatakan bebas dari plagiat?  Secara ringkas, sesuatu idea, fenomena, pernyataan atau ayat yang bersifat umum dan diketahui ramai boleh ditulis tanpa menimbulkan isu plagiat, asalkan anda tidak memetik terus menerus (copy and paste) ayat, idea atau pernyataan tersebut. Berikut adalah contoh ayat yang bersifat umum: 
  • Sistem persekolahan dalam sesebuah negara demokrasi seperti Malaysia cenderung berorientasikan peperiksaan.
  • Malaysia sebagai sebuah negara tropika mengalami cuaca panas dan lembab sepanjang tahun.
  • Pelajar yang kerap ponteng sekolah sering dikaitkan dengan aktiviti pelanggaran disiplin dan keciciran dalam pelajaran.
  • Keruntuhan akhlak remaja mempunyai kaitan rapat dengan pelanggaran disiplin semasa mereka di bangku sekolah.
  • Penggunaan beg plastik akan mendatangkan masalah pelupusan sampah yang serius di masa akan datang.
  • Penggunaan LMS telah menjadi elemen penting dalam sistem pendidikan tinggi diseluruh dunia.
  • Suatu instrumen kajian yang baik adalah instrumen yang sah dan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi.
  • Kajian ini adalah kajian reka bentuk eksperimen kerana melibatkan persampelan rawak bagi membentuk satu kumpulan kawalan dan satu kumpulan eksperimen.
  • Soal selidik adalah instrumen yang sesuai digunakan dalam kajian tinjauan
  • Pemilihan analisis statistik parametrik mestilah memenuhi andaian data tertabur secara normal


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...