.

"ANTARA BLOG TERBAIK DI NATIONAL EDUCATIONAL BLOGGING SUMMIT 2011"


MORE THAN A MILLION HITS !

Statistik

SPSS - STATISTIK PENYELIDIKAN SECARA SANTAI

Pertanyaan: zahinothman@gmail.com-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sila joint dan sign-in. Anda FOLLOWER kehormat drotspss...

Saya klik Follow dan BANGGA menjadi follower drotspss...

Friday, May 17, 2019

Tajuk 1395 : Jika anda memilih utk menjalankan kajian kuantitatif, terutama yg buat master... 8 perkara ini mesti anda ikuti


1. Kajian anda perlu disokong oleh teori yg established kerana anda menguji kerangka konseptual berasaskn teori tersebut
2. Anda perlukan hipotesis kajian yang details
3. Bekalkan kerangka teoritikal dan kerangka konseptual dgn konstruk / variable yg terlibat
4. Menyatakan secara lengkap rasional pemilihan prosidur kajian dan sampling teknik
5. Instrumen yg terbukti valid dan reliable
6. Analisis data mestilah melibatkan statistik inferens (statistic deskriptif hanya utk perihalkan sample anda)
7. Memberikan justifikasi pemilihan analisis statistik
8. Memberikan eviden bahawa segala assumption analisis tersebut dipenuhi seperti kenormalan data, homogeneity of variance dll

OT


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...