.

"ANTARA BLOG TERBAIK DI NATIONAL EDUCATIONAL BLOGGING SUMMIT 2011"


MORE THAN A MILLION HITS !

Statistik

SPSS - STATISTIK PENYELIDIKAN SECARA SANTAI

BENGKEL ANJURAN DR OT:

(1) TULIS TESIS CEPAT & PENGURUSAN ARTIKEL MENDELEY

(2) PENGENALAN ANALISIS DATA KUANTITATIF SPSS

(3) ANALISIS DATA KUALITATIF DGN ATLAS.ti

(4) BENGKEL BINA DAN ANALISIS SOAL SELIDIK

Ingin anjur bengkel ditempat anda? Email ke:

zahinothman@gmail.com-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sila joint dan sign-in. Anda FOLLOWER kehormat drotspss...

Saya klik Follow dan BANGGA menjadi follower drotspss...

Tuesday, November 30, 2010

Tajuk 45: Pelaporan ANOVA Dua hala

ANOVA dua hala bermakna anda ada 2 IV dengan 2 atau lebih tahap bagi setiap IV dengan hanya satu DV sahaja. Katakan anda mengkaji perbezaan lokasi pelajar (Bandar, Luar bandar) dengan tahap SES (Tinggi, Sederhana, Rendah) terhadap pencapaian sains. Ini bermakna anda menggunakan rekabentuk faktorial 2x3. Anda bernasib baik kerana kesan saiz (eta squared) dan kuasa telah tersedia dalam jadual. Anda boleh memilih post hoc multiple comparison (Scheffe) seperti ANOVA satu hala. Laporan anda boleh jadi bergini.....


Setelah menjalankan analisis faktorial 2x3, kesan utama (main effect) lokasi pelajar menunjukan  perbezaan yang signifikan dalam pencapaian sains pada F(1, 99) = 14.33, p <.05. Namun begitu tiada perbezaan yang signifikan dalam pencapaian sains dari kesan utama perbezaan SES pada  F(2, 99) = 4.55, p > .05. Begitu juga, tidak terdapat kesan interaksi lokasi dan SES yang signifikan terhadap pencapaian sains pada F (2, 99) = 1.22, p > .05. Kesan saiz pula menunjukkan nilai 0.11 dan 0.09 terhadap lokasi dan SES masing-masing. Sementara itu, ujian post hoc Scheffe menunjukkan hanya pelajar bandar tinggi berbeza secara signifikan dengan pelajar luar bandar dalam pencapaian sains.


Dapatan ini menunjukan bahawa lokasi mempunyai kesan yang lebih besar iaitu 11.0 peratus berbanding dengan SES yang menyumbang 9 peratus kepada varians pencapaian sains. Pelajar dari bandar didapati mempunyai pencapaian yang lebih baik ( min = 67) daripada pelajar luar bandar (min = 61). Sementara itu, perbezaan SES tidak memberikan perbezaan yang signifikan terhadap pencapaian sains.


Dapatan ini memberi isyarat bahawa lokasi pelajar memainkan peranan dalam pencapaian sains tanpa mengira latar belakang SES mereka. Dapat disimpulkan bahawa pelajar bandar mempunyai kemampuan yang lebih untuk mencapai skor sains yang lebih baik berbanding dengan pencapaian pelajar luar bandar.


Nota: Berbelit2 kepala saya cuba memberikan pelaporan di atas........
Bila bersama anak-anak... hilang fikiran yang berbelit-belit....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...