.

"ANTARA BLOG TERBAIK DI NATIONAL EDUCATIONAL BLOGGING SUMMIT 2011"


MORE THAN A MILLION HITS !

Statistik

SPSS - STATISTIK PENYELIDIKAN SECARA SANTAI

BENGKEL ANJURAN DR OT:

(1) TULIS TESIS CEPAT & PENGURUSAN ARTIKEL MENDELEY

(2) PENGENALAN ANALISIS DATA KUANTITATIF SPSS

(3) ANALISIS DATA KUALITATIF DGN ATLAS.ti

(4) BENGKEL BINA DAN ANALISIS SOAL SELIDIK

Ingin anjur bengkel ditempat anda? Email ke:

zahinothman@gmail.com-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sila joint dan sign-in. Anda FOLLOWER kehormat drotspss...

Saya klik Follow dan BANGGA menjadi follower drotspss...

Tuesday, November 30, 2010

Tajuk 44: Laporan ANOVA sehala

Hubungan ini tetap dua-hala tetapi satu jiwa....
Katakan anda membandingkan skor 3 kumpulan pelajar berbeza tahap EQ terhadap pencapaian sains. Anda boleh laporkan dapatan anda berdasarkan Jadual Anova dan Multiple Comparison hasil bilangan yang dibandingkan oleh analisis Bonferroni dan ujian post hoc Scheffe.


Setelah menjalankan ujian ANOVA dan multiple comparison, terdapat perbezaan yang signifikan antara Kumpulan EQ tinggi (min = 70), Kumpulan EQ sederhana (min = 50) dan Kumpulan rendah (min = 55) dalam ujian pencapaian sains dengan nilai F(2, 97) = 2.44, p < .05. Pengiraan kesan saiz, eta squared menunjukkan nilai 0.12 sedang aplikasi perisian G*Power menunjukkan kuasa statistik 0.8 (rujuk tajuk tulisan saya yang lepas tentang perisian ini).


Dapatan ini menunjukkan perbezaan tahap EQ mempengaruhi pencapaian dalam sains. Ujian post hoc menunjukkan Kumpulan EQ tinggi berbeza secara signifikan dengan kedua-dua kumpulan EQ yang lain, manakala tiada perbezaan yang signifikan antara Kumpulan EQ sederhana dan rendah. Perbezaan antara kumpulan pula dipengaruhi oleh 12.0 peratus oleh perbezaan EQ, iaitu satu saiz kesan yang sederhana pada kuasa statistik yang besar iaitu .80.


Ini menunjukkan bahawa Kumpulan EQ tinggi mempunyai pencapaian yang tinggi dalam sains berbanding dengan kumpulan EQ sederhana dan rendah. Dengan ini, perbezaan EQ haruslah diambilkira adalah dalam pencapaian sains terutamanya bagi kumpulan yang mempunyai IQ yang tinggi.


OT

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...