.

"ANTARA BLOG TERBAIK DI NATIONAL EDUCATIONAL BLOGGING SUMMIT 2011"


MORE THAN A MILLION HITS !

Statistik

SPSS - STATISTIK PENYELIDIKAN SECARA SANTAI

Pertanyaan: zahinothman@gmail.com-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sila joint dan sign-in. Anda FOLLOWER kehormat drotspss...

Saya klik Follow dan BANGGA menjadi follower drotspss...

Saturday, March 26, 2011

Tajuk 111: 13 SEBAB MENGAPA ANDA PERLU BINA SOAL SELIDIK BARU?

Jika anda membuat kajian, antara peluang yang perlu anda gunakan bagi menambah weight kepada kajian anda adalah dengan membina soalselidik sendiri. Inilah masanya anda berpeluang membina soalselidik anda sendiri. Berikut tips kenapa anda perlu membina soalselidik anda wpun mungkin terdapt soalselidik yg telah sedia ada. Antara alasan yang boleh anda berikan anda adalah seperti berikut (selainnya anda tambah sendiri):

1. soalselidik sedia ada telah dibina telah terlalu lama, katakan melebihi 3 tahun
2. soalselidik sedia ada telah dibina menggunakan responden yang berbeza usia dan latarbelakang
3. soalselidik sedia ada telah dibina diaplikasikan dalam konteks yang berbeza
4.soalselidik terdahulu dibina hanya dari perspektif pakar, guru sedang anda membina soalselidik dari perspektif responden sendiri
5. soalselidik terdahulu berasaskan teori yang tidak up to date
6. anda ingin membina soalselidik baru yang akan diuji kebolepercayaan dengan test retest bagi mendapatkan koeffisen korelasi yang lebih baik berbanding hanya internal validity dengan nilai alpha cronbach seperti soalselidik sedia ada
Bersiap sebelum KONVO di UKM 1986... lamenyer tu !!


7. anda ingin mengubah skala dari 5-point ke 4-point dengan menggugurkan point neutral yang tidak membawa makna kepada dapatan
8.  menambah konstruk baru dan menggugurkan konstruk yang tidak lagi relevan berdasarkan literature review yang terkini.
9. menggunakan khidmat pakar dari pelbagai latarbelakang dengan bilangan lebih ramai, katakan 4 orang berbanding 3 dalam kajian terdahulu.
10. anda bercadang untuk jalankan pilot dengan sampel yang lebih ramai katakan 100 orang, bukan sekadar 30 orang sahaja.
11. anda menggunakan factor analisis bagi memastikan pemilihan konstruk yang betul dengan kumpulan item yang sesuai
12. anda menjalankan 2 kali ujian pilot bagi memastikan item yang diubah diuji kebolehpercayaannya sekali lagi.
13. menggunakan Rasch Model bagi menganalisis data kerana model ini juga dapat menganalisis data ordinal bukannya mengubah ke data interval.


OT - Gud luck !!


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...