.

"ANTARA BLOG TERBAIK DI NATIONAL EDUCATIONAL BLOGGING SUMMIT 2011"


MORE THAN A MILLION HITS !

Statistik

SPSS - STATISTIK PENYELIDIKAN SECARA SANTAI

BENGKEL ANJURAN DR OT:

(1) TULIS TESIS CEPAT & PENGURUSAN ARTIKEL MENDELEY

(2) PENGENALAN ANALISIS DATA KUANTITATIF SPSS

(3) ANALISIS DATA KUALITATIF DGN ATLAS.ti

(4) BENGKEL BINA DAN ANALISIS SOAL SELIDIK

Ingin anjur bengkel ditempat anda? Email ke:

zahinothman@gmail.com-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sila joint dan sign-in. Anda FOLLOWER kehormat drotspss...

Saya klik Follow dan BANGGA menjadi follower drotspss...

Thursday, October 14, 2010

Tajuk 3: Apakah tujuan research question dan hypothesis?Wajah ceria anak-anak mengiringi perjuangan
anda menyiapkan kajian anda...


Selepas membina objektif yang jelas, anda perlu merangka persoalan kajian yang berfungsi memperincikan lagi apa yang ingin anda capai / ukur dalam objektif anda. Setiap persoalan kajian dalam kajian kuantitatif perlu dijawab menggunakan instrumen bagi mengumpul data. 


Persoalan kajian diperingkat sarjana bukan hanya menjawab persoalan asas seperti “Apakah….” atau “Adakah….”, tetapi perlu diikuti dengan persoalan dengan lebih mendalam seperti “Bagaimanakah….” atau “Sejauh manakah…..”. Contoh:
  • Apakah tahap kebolehan penyelesaian masalah dalam kalangan pelajar Tingkatan 4?
  • Bagaimanakah kebolehan penyelesaian masalah pelajar berbeza mengikut jantina?
  • Sejauhmanakah teknik XX dapat meningkatkan kebolehan pelajar dalam penyelesaian masalah?
Persoalan kajian WAJIB ada bagi semua kajian kuantitatif dan kualitatif. Namun, bagi kajian kuantitatif, membina hipotesis kajian adalah lebih utama. Ini kerana hipotesis diuji dalam kajian kuantitatif untuk sebelum membuat inferens sampel ke populasi. Ada juga kajian eksperimental menyertakan kedua-dua sekali. Contoh:
  • Apakah tahap kebolehan penyelesaian masalah dalam kalangan pelajar Tingkatan 4 mengikut jantina?
  • Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor kebolehan penyelesaian masalah antara pelajar lelaki dan perempuan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...