.

"ANTARA BLOG TERBAIK DI NATIONAL EDUCATIONAL BLOGGING SUMMIT 2011"


MORE THAN A MILLION HITS !

Statistik

SPSS - STATISTIK PENYELIDIKAN SECARA SANTAI

BENGKEL ANJURAN DR OT:

(1) TULIS TESIS CEPAT & PENGURUSAN ARTIKEL MENDELEY

(2) PENGENALAN ANALISIS DATA KUANTITATIF SPSS

(3) ANALISIS DATA KUALITATIF DGN ATLAS.ti

(4) BENGKEL BINA DAN ANALISIS SOAL SELIDIK

Ingin anjur bengkel ditempat anda? Email ke:

zahinothman@gmail.com-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sila joint dan sign-in. Anda FOLLOWER kehormat drotspss...

Saya klik Follow dan BANGGA menjadi follower drotspss...

Thursday, October 14, 2010

Tajuk 7: Tulis jangan sedap tangan...maksud MESTI JELAS!

Ramai pelajar siswazah tulis ikut sedap hati...maklumlah keyboard tidak bertulang! Jgn tulis sesuatu yang anda sendiri tidak pasti atau menggunakan perkataan yang kabur. Tolong jangan peningkan pembaca tesis anda, cukuplah anda pening sorang. Baca tiga  contoh petikan tulisan pelajar siswazah. Apa yang tidak kena  dengan perkataan yang bergaris dalam petikan berikut:
  • Kajian lepas selalunya menggunakan pendekatan konstruktivis kerana……
  • Penggunaan ICT dan animasi didapati telah meningkatkan skor min motivasi pelajar. Ia bermakna…
  • Teori konstruktivisme yang digunakan dalam kajian ini adalah satu-satunya teori yang dapat menjelaskan hubungan antara.....
Kajian lepas merujuk kepada kajian mana? - terdapat berjuta2 kajian lepas
Ia merujuk kepada apa - ICT, animasi atau peningkatan skor min?
Satu-satunya - pernyataan ekstrem kerana tiada satu teoripun dapat berdiri sendiri dalam sains sosial / pendidikan...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...