.

"ANTARA BLOG TERBAIK DI NATIONAL EDUCATIONAL BLOGGING SUMMIT 2011"


MORE THAN A MILLION HITS !

Statistik

SPSS - STATISTIK PENYELIDIKAN SECARA SANTAI

Pertanyaan: zahinothman@gmail.com-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sila joint dan sign-in. Anda FOLLOWER kehormat drotspss...

Saya klik Follow dan BANGGA menjadi follower drotspss...

Monday, December 28, 2015

Tajuk 823 - Mana satu STRATEGY, APPROACH, METHOD dan TECHNIQUE ?

Perhatikan perkataan huruf besar yang terdapat dalam thesis pelajar, mana satu yang betul?

1. This study uses a quantitative STRATEGY for ….
2. This study uses a quantitative APPROACH which....
3. A quantitative METHOD used in this study…. 
4. Alternatively, this study will use a quantitative TECHNIQUE …

Meh aku explain skit supaya anda tidak menggunakan keempat2 istilah diatas main ikut suka hati jer…

STRATEGI adalah sesuatu gagasan umum sahaja. Bagi mencapai gagasan tersebut, anda boleh memilih APPROACH (pendekatan) kualitatif ataupun kuantitatif ataupun kedua2nya (mixed).
Kemudian anda memperincikan lagi dengan memilih METHOD (kaedah / reka bentuk / design) samada eksperimen, survey, ethnography, grounded dll.

Katakan anda memilih METHOD grounded theory…. anda perlu memperincikan TECHNIQUE (juga disebut prosidur / steps ) kajian yang anda gunakan.

Contoh 1 (Qualitative): Isu menangai gejala social Mat Rempit
1. Research Strategy 
Kerajaan mempunyai strategi bagi memahami gejala sosial seperti Mat Rempit

2. Research Approach
Maka qualitative approach paling sesuai utk memahami budaya Mat Rempit secara mendalam

3. Research Method (design) 
Oleh itu ethnography method / design dipilih kerana bersesuaian dgn kajian budaya sesuatu kelompok spt Mat Rempit.

4. Research Technique (procedures / steps)
Kajian akan menggunakan teknik observation, field notes, interview (yg dibincangkan perlaksanaannya secara detail) bagi menjawab semua persoalan kajian.

Contoh 2 (Quantitative): Isu keberkesanan animasi dalam pendidikan sains
1. Research Strategy
Salah satu strategi meningkatkan pemahaman sains di Malaysia adalah dengan mengkaji keberkesanan animasi

2. Research Approach
Quantitative approach bagi menganalisis data dari pre-post test

3. Research Method (design)
Pre and post test experimental design (method) untuk mengukur keberkesanan animasi

4. Research Technique (procedures / steps)
Teknik ekperimental ini melibatkan pemilihan sampel rawak, divided into control and experimental groups, laksanakan pre-test… treatment.... post test, then..compare gained scores...... bla..bla.

Jadi gunakanlah kesemua istilah tersebut betul pada tempatnya…

OT

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...