.

"ANTARA BLOG TERBAIK DI NATIONAL EDUCATIONAL BLOGGING SUMMIT 2011"


MORE THAN A MILLION HITS !

Statistik

SPSS - STATISTIK PENYELIDIKAN SECARA SANTAI

Pertanyaan: zahinothman@gmail.com-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sila joint dan sign-in. Anda FOLLOWER kehormat drotspss...

Saya klik Follow dan BANGGA menjadi follower drotspss...

Monday, May 5, 2014

Tugasan Final EDU5900

Sediakan satu kertas cadangan kajian yang lengkap dengan butiran berikut:

- 60% sumbangan markah EDU5900

Font:
- 12 arial, 1.5 spacing
- 2500 – 3000 perkataan (tidak termasuk TOC dan senarai rujukan)

Urutan:
- TOC, Senarai Jadual, Senarai Rajah
- Bab 1 (Pendahuluan)
- Bab 2 (Sorotan Literatur)
- Bab 3 (Methodologi)
- Rujukan (Format APA)

- Sekurang-kurang 20 rujukan dgn 75% atau 15 rujukan adalah journal  
- ¾ dari bilangan 75% tersebut mestilah jurnal tahun >2010
- Gunakan Navigation Pane / Doc Map dan Mendeley 

- Hantar selewat-lewat pada 16 June 2014

Cover:
- Light blue
- Nama + Matrik + Hp
- Tajuk kajian


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...