.

"ANTARA BLOG TERBAIK DI NATIONAL EDUCATIONAL BLOGGING SUMMIT 2011"


MORE THAN A MILLION HITS !

Statistik

SPSS - STATISTIK PENYELIDIKAN SECARA SANTAI

Pertanyaan: zahinothman@gmail.com-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sila joint dan sign-in. Anda FOLLOWER kehormat drotspss...

Saya klik Follow dan BANGGA menjadi follower drotspss...

Thursday, December 12, 2013

TUGASAN AKHIR EDU5900

EDU5900
KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

Tugasan Final (60%)
Sediakan satu kertas cadangan kajian (proposal) yang lengkap dengan butiran berikut:

Font: 12 arial, 1.5 spacing
Perkataan: sekurang-kurang 2500  (tidak termasuk TOC, senarai rajah , jadual dan senarai rujukan)
Urutan:
  • TOC, Senarai Jadual, Senarai Rajah
  • Bab 1 / Chapter 1 (Heading 1);  Pendahuluan (Heading 2)
  • Bab 2 / Chapter 2 (Heading 1); Sorotan Literatur (Heading 2)
  • Bab 3 / Chapter 3 (Heading 1); Methodologi (Heading 2)
  • Heading 3, Heading 4 (jika ada) berdasarkan senarai yang standard bagi setiap jabatan
Rujukan (Format APA)
  • Sekurang-kurang 20 rujukan dgn 75% atau 15 rujukan adalah jurnal
  • ¾ dari bilangan 75% tersebut mestilah jurnal >2009

Gunakan Navigation Pane / Document Map dan Mendeley
Hantar selewat-lewat 2 Januari 2014
Pastikan antara perkara berikut – ada kerangka teoritikal kajian, teknik persampelan, instrumen, persoalan kajian yang “tally” dgn analisis data, signifikan kajian dalam bentuk sumbangan kepada pengetahuan, definisi operasional bukan dari kamus dewan, citation yang betul dalam teks, pernyataan umum jangan disertakan citation, jangan cite artikel yang anda tidak baca, tiada typo error.

Cover tugasan: A4 warna pink
Nama:
Matrik:
Tajuk kajian:
Mode: Med, MSc, CE
Hp:OT

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...